Algemene informatie

Scholengroep Spinoza, een scholengroep die de naam draagt van een van de grootste filosofen die Nederland ooit gekend heeft. Scholengroep Spinoza vormt het bestuur van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam Voorburg, Den Haag en Delft. Elke school heeft een eigen, uniek karakter en een daarbij passend onderwijsaanbod: een Daltonschool, een categoraal gymnasium, praktijkonderwijs, internationale schakelklas, scholengemeenschappen voor algemeen vormend en beroepsonderwijs en bijna alle scholen zijn opleidingsschool. Scholengroep Spinoza is de verbindende factor tussen al deze scholen.

De missie van Scholengroep Spinoza geldt als een kader voor de scholen die onder het bevoegd gezag van de scholengroep vallen. Alle scholen hebben binnen dat kader hun eigen missie en visie geformuleerd.

Om de onderwijskwaliteit daadwerkelijk te verhogen is niet alleen de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar in de school doorslaggevend, maar vooral ook de kwaliteit van het collectief. Die kwaliteit wordt bevorderd door de professionele dialoog tussen de verschillende organisatielagen: op het niveau van de groep, van de school en van het bestuur. Gesprekken, interactie en dialoog vormen een belangrijk voertuig om te leren van de eigen praktijk.

We zijn op zoek gegaan naar het potentieel van onze scholengroep. Wij zien dat het belangrijk is om continu te blijven leren en onszelf te blijven ontwikkelen. Daarbij is het van belang om continu oog te hebben voor de ontwikkelingen in de maatschappij die voor ons en onze leerlingen belangrijk zijn. De lijn van ontwikkelen en innoveren komt dan ook sterk tot uitdrukking in onze ambitie.

Missie, visie en ambities
Jaarverslagen
Jaarrekeningen
Samenwerking Semper Movens
Samenwerking VO-Haaglanden
Statuten
Francois Vatel VMBO Dalton College Sint Maartenscollege Gymnasium Novum s Gravendreef College Veurs Lyceum Veurs Voorburg Grotius College Grotius ISK PrO Grotius SC Delfland© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties