Leerlingen en ouders

Wat ons bindt is onze passie voor kwalitatief goed onderwijs. Samen zorgen we voor een aanbod van veel verschillende vormen van onderwijs: VMBO (met LWOO), HAVO, Atheneum en Gymnasium. Het is belangrijk voor ons dat elke school binnen de scholengroep haar eigen identiteit heeft en houdt. Deze eigenheid is ons dierbaar en zorgt voor de diversiteit die we zowel aan leerlingen en ouders.

De relatie met onze leerlingen en ouders is veelkleurig. Die veelkleurigheid uit zich in diverse documenten die de interactie tussen school, ouders en leerlingen vormgeven. Zowel binnen de scholengroep als binnen de regio Haaglanden. Naast deze documenten wordt de verhouding tussen leerling en school ook zichtbaar in het arbobeleidsplan en de daaraan gekoppelde protocollen. 

Leerlingen

Reglement CvB eindexamens
Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
Convenant PO/VO-scholen Den Haag en schoolbesturen
Schoolvakanties
Privacy© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties