College van Bestuur

Scholengroep Spinoza wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). De heer Peter Lamers is de voorzitter CvB. Naast de voorzitter is er een ambtelijk secretaris van het CvB benoemd. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid en het overkoepelend beleid op de terreinen financiën, huisvesting & beheer en personeel & organisatie en geeft leiding aan de schooldirecteuren en het bestuursbureau. De voorzitter, die de rol van bestuurder heeft, behartigt de belangen van Spinoza in de regio, bij overheden en andere relevante instanties.

De ambtelijk secretaris valt rechtstreeks onder het CvB. De ambtelijk secretaris vertegenwoordigt de scholengroep in voorbereidend bestuurlijk overleg met gemeenten en andere onderwijsinstellingen. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de integrale bestuurlijk en juridische beleidsontwikkeling, -analyse en - advisering van het College van Bestuur. 

Organogram

Leden

© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties