Bestuursbureau

Alle scholen van Scholengroep Spinoza geven op hun eigen wijze invulling aan goed onderwijs. Daartoe is het onontbeerlijk dat de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen zo optimaal mogelijk verlopen. De medewerkers van het bestuursbureau faciliteren en ondersteunen schooldirecties en CvB bij het realiseren van hun doelstellingen, zowel inhoudelijk als procesmatig, beleidsmatig en beheersmatig. Daarnaast geven de medewerkers informatie en advies aan schooldirecties en CvB over uiteenlopende onderwerpen op basis van hun expertise. Het bestuursbureau bestaat uit de afdelingen personeel & organisatie, financiën, huisvesting en beheer, ICT en kwaliteitszorg. 

Pleinzicht
© 2022 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties