Privacy

Een goede bescherming van de privacy van gegevens is essentieel in een steeds verder gedigitaliseerde wereld. Sinds 25 mei 2018 is er daartoe een nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Scholengroep Spinoza beheert een veelheid van data van leerlingen, ouders en personeel. Om die data zo optimaal mogelijk te beveiligen hebben we privacybeleid opgesteld dat voldoet aan de AVG. In dat beleid is andere opgenomen op welke wijze wij afspraken maken met onze leveranciers en besteden we aandacht aan de toestemming van leerlingen en ouders voor het gebruik van beeldmateriaal. Ook hebben we een poster met 15 gedragsregels ontworpen waarop in een oogopslag zichtbaar wordt hoe wij privacy in onze scholen hebben verankerd.

Om het beleid goed vorm te geven en om de bewustwording bij personeel te vergroten is er een privacywerkgroep ingericht en zijn er per school privacy officers benoemd. De werkgroep staat onder leiding van de externe functionaris gegevensbescherming, die jaarlijks de AVG audit verzorgt. 

Functionaris gegevensbescherming
15 gedragsregels
Gedragscode medewerkers
Meekijken (Cloudwise) protocol
Gebruik beeldmateriaal
Privacyreglement Medewerkers
Privacy Reglement Ouders & Leerlingen© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties