Arbobeleid

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor het personeel zijn belangrijk. Zo belangrijk dat er diverse wetten zijn waarin de arbeidsomstandigheden expliciet benoemd worden en waarbij de werkgever de taak heeft om die omstandigheden zo optimaal mogelijk in te richten. Het arbobeleidsplan geeft invulling aan dat principe.

Het arbobeleidsplan richt zich voornamelijk op het personeel. Het personeel is dagelijks in interactie met leerlingen en dat betekent dat onderdelen van het arbobeleidsplan ook betrekking hebben op gewenste en ongewenste gedragingen van leerlingen en welke afspraken daarover gemaakt zijn.

Het arbobeleidsplan belicht twee gebieden: fysieke en sociale veiligheid van personeel. In het beleidsplan geven we invulling aan wat in essentie arbobeleid voor ons is en hoe we de (preventieve) arbozorg hebben georganiseerd. Daarnaast hebben we aan de RI&E-toetsing protocollen gekoppeld en vastgesteld.

De protocollen zijn deels op werkgeversniveau vastgesteld en deels zijn ze schoolspecifiek.
© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties