Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur van de scholengroep op basis van de statuten en staat het college gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Het handelen van het College van Bestuur vloeit voort uit de missie en van de leden van de raad wordt verwacht dat zij die missie als leidend accepteren bij de invulling van hun toezicht. Kernbegrippen uit de missie zijn de kwaliteit van de opleidingen, een professionele en inspirerende cultuur, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie en de eigen identiteit van de scholen. De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er twee vergaderingen samen met de GMR.

Scholengroep Spinoza is volgens de richtlijnen van de Wet Bestuur en Toezicht een ‘grote rechtspersoon’, wat beperkende gevolgen heeft voor toezichthouders. Zo mag een toezichthouder maximaal vijf commissariaten of toezichthouderfuncties bekleden bij organisaties die gelden als een grote rechtspersoon. Een voorzitterschap telt dubbel. 

Uitgangspunten
Voorzitter

Leden

© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties