Bedrijfsvoering

Onze ondersteunende processen staan in dienst van onze ambities voor ons onderwijs. We willen zorgen voor een toekomstbestendige, goed ingerichte en eenduidige bedrijfsvoering. Dat maakt het voor onze scholen en medewerkers  mogelijk om het onderwijs nu en in de toekomst te kunnen verzorgen op basis van onze missie en visie in een voor leerlingen en medewerkers optimale en duurzame leer- en werkomgeving met goede faciliteiten.

Op het bestuursbureau van Scholengroep Spinoza verzorgen we de financiële en personeels- en salarisadministratie, begeleiden we onze scholen op het gebied van personeelszorg en kwaliteitszorg, coördineren we het facilitair beheer en zijn we centraal aanspreekpunt voor overkoepelende ICT vraagstukken.

Alle specifieke regelingen met betrekking tot bedrijfsvoering, waaronder alle personeelsregelingen en  informatie over aanvullend beleid voor en ten behoeve van het personeel en de scholen worden geplaatst op het intranet van Scholengroep Spinoza.
© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties