Integriteit en klachten

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld worden. Blijkt dat echter niet mogelijk, vanwege de aard van de klacht of als de afhandeling niet naar tevredenheid is, dan kan een belanghebbende een beroep doen op de klachtenregeling van Spinoza. 

Omgang- en integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Vertrouwenspersonen
Klachtenregeling© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties