Docent LO

Veurs Lyceum

Voor onze kleine, sportieve school met ruim 780 leerlingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste en bevlogen allround docent Lichamelijke Opvoeding (LO) die ons team komt versterken.

Met ons brede aanbod van diverse sportieve vakken naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding: Sportklassen, Lichamelijke Opvoeding 2 en Bewegen, Sport & Maatschappij wordt er afdelingsoverstijgend les gegeven. Binnen de vakgroep Lichamelijke Opvoeding wordt er intensief samengewerkt door middel van co-teaching en gezamenlijke lessen, om een divers en stimulerend sportaanbod te bieden aan onze leerlingen.

Onze nieuwe collega:

- kan in alle afdelingen: mavo, havo en vwo lesgeven;
- kan een aandeel leveren in de ontwikkelingen en verbeteren van ons huidige sportaanbod;
- is op de hoogte van de laatste (internationale) trends en ontwikkelingen en is zelf nooit uitgeleerd;
- is bereid om nieuwe en vernieuwende sporten te introduceren aan onze leerlingen.

Als onderdeel van het team op het Veurs Lyceum, zul je een stimulerende werkomgeving vinden waarin collega's zich inzetten voor voortdurende ontwikkeling en vernieuwing. Onze school bevindt zich in Leidschendam, gunstig gelegen tussen Leiden en Den Haag, met uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer.

Schoolprofiel 
Het Veurs Lyceum is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school telt ongeveer 780 leerlingen en behoort tot de Scholengroep Spinoza. Er werken zo’n 95 personeelsleden op het Veurs Lyceum. De school kenmerkt zich door kleinschaligheid, goed onderling contact, is ontwikkelingsgericht en ondernemend. Ons motto is: “Wij doen het samen”.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen naast kennis ook vaardigheden ontwikkelen, zoals samenwerken, onderzoeken en presenteren. Op het Veurs Lyceum geven we dat vorm binnen de richting die iedere leerling kiest: Technasium of Sportklas. In deze richting kunnen de leerlingen ook examen doen. Op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Leerlingen werken in teamverband aan een opdracht van een bedrijf. Leerlingen in de sportklas leren meer dan alleen bewegen. Goed communiceren, samenwerken en organiseren zijn onderdeel van het leerproces.

Op het Veurs Lyceum streven we naar verantwoordelijke leerlingen die keuzes leren maken. Daarom is het flexrooster de basis van de lesdag op het Veurs Lyceum. Elke leerling is anders. Leerlingen worden in staat gesteld om naar eigen behoefte voor extra ondersteuning van lesstof of verbreding van het aangeboden programma te kiezen.

Het afgelopen schooljaar hebben we gezamenlijk gewerkt aan ons nieuwe schoolplan. Wij zijn trots op de manier waarop we het schoolplan met elkaar vormgegeven hebben. Het schoolplan is een leidraad voor ons dagelijks handelen. Het geeft richting aan de koers van de school voor de volgende schooljaren. Daarnaast vormen de jaarlijkse sectie-ontwikkelgesprekken een stevige basis voor de ontwikkeling van het onderwijs voor de leerlingen en de ontwikkeling van het vak binnen de school. 

De school is georganiseerd in kleine verantwoordelijke teams. Daarmee geven we ruimte voor eigenaarschap, slagvaardige leerlingbegeleiding, onderlinge betrokkenheid en samenwerking. Teams werken vanuit een eigen teamplan dat mede opgesteld wordt vanuit het nieuwe schoolplan.

Inschaling is op basis van ervaring en conform cao-VO.

Solliciteren?
Stuur vóór 1 juli een motivatiebrief en CV ter attentie van Xandra Hesseling, teamleider brugklas Veurs Lyceum (hes@veurslyceum.nl).

© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties