Bevlogen rector, 0,9 - 1,0 fte

Gymnasium Novum


Context
Hou jij van onderwijsinnovatie? Schrik je er niet voor terug het klassieke en het moderne met elkaar te verbinden, op zoek naar iets dat groter is dan de som der delen? Wil jij met ons team en onze leerlingen verder bouwen aan een school waarin we zoeken naar passende kansen voor iedereen? Dan nodigen we je uit verder te lezen.

Gymnasium Novum, 17 jaar jong, is een school met ongeveer 750 leuke, ambitieuze leerlingen. Verscheidenheid, korte lijnen en pedagogische betrokkenheid kenmerken de school en het team. De school is sinds 2021 een begaafdheidsprofielschool. Het Novum is geen traditioneel gymnasium, maar combineert de klassieke traditie met moderne onderwijskundige inzichten. De rector is onderdeel van een vierkoppige schoolleiding.

Als innovatieve school gaat Gymnasium Novum momenteel richting het einde van een meerjarig verandertraject, waarin formatieve evaluatie, meer keuzes voor leerlingen en tijd voor verdiepende en verbredende projecten centraal staan. Elke dinsdag is het Novumdag. De onderbouwklassen krijgen de lesstof dan op alternatieve manieren aangeboden. Leerlingen leren op deze dagen binnen en buiten de school. Op andere dagen krijgen de leerlingen les volgens een regulier rooster. 

In het schooljaar 2024-2025 zal deze Novumdag voor de hele school een feit zijn. Daarmee eindigt het niet. Het past bij het innovatieve karakter van de school om dit proces ook na 2025 te blijven evalueren, ontwikkelen en borgen, en opgedane inzichten en ervaringen te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk. 

Wegens vertrek van de huidige rector zoekt Gymnasium Novum een bevlogen rector die het team met ingang van 1 december 2023 helpt om deze ambities te realiseren.  

Opdracht 
De rector: 
 • werkt actief aan het eigentijdse gymnasiale karakter van de school; 
 • voert het bestaande schoolplan uit, bewaakt de schooleigen ambities en betrekt belanghebbenden op een enthousiaste manier bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan 2026-2030;
 • daagt medewerkers uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen professionele ontwikkeling, geeft vertrouwen en draagt actief bij aan een inclusief en leeftijdsbewust personeelsbeleid; 
 • geniet ervan om de Novumdag met medewerkers en leerlingen tot een bestendig succes te maken;
 • draagt zorg voor de betrokkenheid van ouders, leerlingen en MR;
 • zorgt voor heldere communicatie, zowel binnen als buiten de school;
 • is op de hoogte van recente ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, kan deze ter inspiratie van het team inzetten, maar zorgt er ook voor dat de basis altijd op orde is; 
 • participeert actief in het directeurenoverleg van de Stichting Scholengroep Spinoza, draagt daarbinnen bij aan de verbinding tussen de scholen en komt op voor de belangen van het Novum; 
 • levert een actieve bijdrage aan regionale samenwerkingsverbanden, het landelijke samenwerkingsverband van zelfstandige gymnasia (SHZG) en de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.
Persoonlijkheidsprofiel
De rector:
 • heeft een duidelijke onderwijskundige en pedagogische visie, in lijn met die van het Novum;
 • is een bevlogen leidinggevende die het overzicht heeft en verantwoordelijkheden delegeert zonder daarbij de regie uit het oog te verliezen; 
 • is een enthousiast en vaardig spreker die collega’s en anderen weet te inspireren; 
 • toont zich betrokken, heeft geen 9-tot-5-mentaliteit en laat zich graag zien bij naschoolse activiteiten; 
 • is een verbinder, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, en kan zich verplaatsen in de ander;
 • is veranderkundig onderlegd, handelt naar en neemt verantwoordelijkheid voor het samen met het team geformuleerde beleid, durft keuzes te maken en is niet bang om fouten te maken.
Selectie-eisen  
 • academisch werk- & denkniveau
 • bij voorkeur in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid 
 • ervaring als rector/directeur is een pré
 • bij voorkeur ervaring, maar in ieder geval aantoonbare affiniteit met gymnasiaal onderwijs
 • bekend met wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs, specifiek met die in het gymnasiaal onderwijs
 • bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 
Wij bieden
 • Een 0,9 -1,0 aanstelling in een structurele functie. Het eerste jaar als tijdelijke aanstelling, bij een positieve beoordeling volgt een vaste benoeming.
 • Salariëring in schaal 14 CAO VO
Tijdpad werving en selectie
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 11 oktober a.s. per e-mail naar Erik Voetman, interim hoofd P&O, via solliciteren@scholengroepspinoza.nl.

Eerste gespreksronde: maandag 23 oktober 2023, van 13.00 tot 18.00 uur.
Tweede gespreksronde: maandag 30 oktober 2023, van 12.30 tot 15.00 uur.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Lamers, bestuurder van Scholengroep Spinoza, via lmr@scholengroepspinoza.nl of via 070-4199400.

Meer informatie over de school is te vinden op www.gymnasiumnovum.nl

 

© 2023 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties