Leergang Beleidsrijk begroten: “Het gaat veel verder dan alleen financiën”

29 januari 2023

Collega’s van het buro én van vijf scholen binnen Scholengroep Spinoza doen mee aan de Leergang Beleidsrijk begroten van de VO Raad. Eén van hen is Léon van Es, manager financiën en beheer. Hij vertelt over zijn ervaringen tijdens deze leergang en het nut ervan.

Beleidsrijk begroten, wat is dat precies? 

“Beleidsrijk begroten is een thema dat de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen in het onderwijs, vooral omdat het ministerie van OCW hierop inzet. Een beleidsrijke begroting koppelt uitgaven aan doelen en resultaten. Je kijkt dus verder dan: hier is een pot geld en die verdelen we over onze scholen. Je denkt na over de ambities die je hebt en wat er nodig is om die waar te maken. 

“Het mooie is dat we daar binnen Spinoza al mee bezig waren. Met Spinoza on the move hebben de schoolleiders Spinozabreed nagedacht over de missie, visie en ambities. Deze leergang sluit daar geweldig op aan.” 

Wat zijn tot nu toe jouw ervaringen met deze leergang? 

“Wat mij direct opviel was dat deze leergang veel breder gaat dan alleen maar financiën. Het is een samenspel tussen de driehoek bestuurder, schooldirecteuren, financiële mensen. Je denkt met elkaar na over de onderwijsorganisatie en dat gaat veel verder dan alleen keiharde cijfers en resultaten. Ook de softere kant krijgt aandacht, dat verraste mij in positieve zin.” 

“Hoe vol ieders agenda ook is, ik merk dat iedereen de tijd heeft genomen om zich voor te bereiden. Je zit in een andere setting bij elkaar dan gebruikelijk en dat is ook gewoon fijn. Ik vind het leuk om te zien dat je niet alleen tijdens het inhoudelijke deel van elkaar leert. Juist ook in de informele sfeer profiteer je van elkaar: een gesprek tijdens de pauze of na afloop even kort sparren.” 

Heb je ook in je dagelijkse werk profijt van deze leergang?

“Zeker. Elke keer krijgen we een opdracht, waarin we steeds de ambities van Spinoza gebruiken. Zo maken we direct de vertaling naar de praktijk. Sowieso merk ik dat het financieel bewustzijn de afgelopen tijd is verbeterd. Dat is niet alleen toe te schrijven aan deze leergang natuurlijk, maar het is wel een goede ontwikkeling. Alleen al het feit dat het initiatief om deel te nemen van een rector kwam, namelijk Ajolt Elsakkers, geeft aan dat het thema breder leeft dan alleen binnen financiën.” 

“Verder is de leergang ingestoken op samenwerking en wederzijds begrip. Dat zie ik ook terug. Elkaar op de hoogte houden, samen nadenken over de financiële vertaalslag van beleid. We leren van elkaar en sparren veel. Dat werkt twee kanten op: directie en bestuur zijn directer betrokken bij de financiële praktijk, vanuit de financiële kant krijgen we beter zich op het grotere plaatje.” 

Hoe ziet het vervolg er nu uit? 

We hebben in totaal vijf sessies, waarvan we er nu vier hebben gehad. Wat mooi uitkomt: na de laatste sessie gaan we vanuit Spinoza weer starten met de nieuwe begroting. De timing is dus, wederom, perfect.” 
 
“Al met al ben ik blij dat deze mogelijkheid voorbij kwam. Je investeert vijf volle dagen aan de leergang, wat best een behoorlijke hap uit je agenda neemt. Maar dat is het wat mij betreft helemaal waard.” © 2023 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties