"Het Spinozagevoel is sterker geworden de afgelopen jaren"

15 juni 2023

Na bijna acht jaar samen in de GMR te hebben gezeten, zwaaien ze na dit schooljaar af. Dat zouden ze oorspronkelijk vorig jaar al doen, maar het CvB vroeg Wilma van Rest (Veurs Lyceum) en Willem Korevaar (Dalton College) om er nog een extra jaar aan vast te plakken. “Zo hebben we onze opvolgers alvast kunnen inwerken, in een bijzonder jaar met de toetreding van de Delftse scholen tot onze scholengroep.” Nu geven ze vol vertrouwen het stokje door. En hopen ze collega’s en ouders te inspireren om ook hun bijdrage te leveren aan de medezeggenschap binnen Spinoza. 

Spinozagevoel
Wilma en Willem vormden de afgelopen jaren het dagelijks bestuur van de GMR van Spinoza. “We hebben ontzettend fijn samengewerkt en op veel punten iets kunnen bijdragen”, vertelt Wilma. “Toen we begonnen, waren de afzonderlijke scholen min of eigen eilandjes. We hebben het Spinozagevoel zien groeien en daar hebben we als GMR ook echt op ingezet. Elke school heeft een eigen identiteit en in zekere zin zijn we concurrenten van elkaar. Tegelijkertijd kunnen we er allemaal beter van worden als we goed samenwerken. Dat besef is de afgelopen jaren geleidelijk aan steeds sterker geworden.” Daar sluit Willem zich bij aan. “Voorheen werd er vooral over de afzonderlijke scholen gepraat. Tegenwoordig gaat het ook over besturen, over beleid dat de individuele scholen overstijgt. Dat is ook een verdienste van de GMR en daar mogen we best trots op zijn.”

Efficiënt samenwerken
Een andere ontwikkeling die Wilma en Willem zien, is die naar een meer efficiënte GMR. “We zijn bijvoorbeeld efficiënter gaan vergaderen”, vertelt Wilma. “Door digitale hulpmiddelen in te zetten en het voorwerk te verdelen, hebben we de vergaderingen korter en doeltreffender gemaakt.” De leden van de GMR brengen veel verschillende kwaliteiten in, onder meer via ouders die vanuit een andere achtergrond naar het onderwijs kijken. Of juist van vakcollega’s die hun eigen expertise inzetten. “Als je dat slim verdeelt en als iedereen vanuit zijn eigen specialisatie bepaalde aspecten van het GMR-werk oppakt, kun je veel voor elkaar krijgen zonder dat het je overdreven veel tijd kost. We zijn nu echt een geoliede machine.” 

Echt van invloed
Spijt van het extra jaar in de GMR hebben Wilma en Willem allerminst. “Natuurlijk streelt het je ego als je daarvoor wordt gevraagd”, zegt Willem. “Ik zag ook wel de noodzaak, gezien alle veranderingen in de scholengroep. Medezeggenschap is belangrijk voor een organisatie en dan heb je in zo’n periode het liefst een ervaren groep mensen. Bovendien hebben we, door de opvolgers al mee te laten draaien, voor een zorgvuldige en goede overdracht kunnen zorgen.”

“Het mooie van de GRM is dat je invloed hebt op het beleid van de scholengroep. Je wordt vroegtijdig meegenomen in wat er bestuursmatig speelt en kunt daarin echt iets veranderen. Vanuit je eigen expertise kun je iets toevoegen, of dat nu als econoom, wiskundige of iets totaal anders is.” Dat is ook Wilma’s ervaring. “Die invloed heb je zeker. Bovendien is de samenwerking met onze bestuurder bijzonder prettig. Hij vraagt ook ons advies of onze mening als dat formeel niet nodig is. Daar spreekt veel vertrouwen uit.”© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties