“De energie die vrijkomt als je samen iets moois maakt, is magisch”

15 juni 2023

Na een aantal sobere jaren door de coronapandemie werd het hoog tijd voor wat nieuwe culturele energie op de scholen. Dat vonden in elk geval Ferry van der Klauw (St. Maartenscollege) en Angelique Schipper (Stichting Talentenloods). Ze sloegen de handen ineen om een ‘interscolair festival’ te organiseren dat voor verbinding en inspiratie zorgt. Volgend jaar februari is het zover. “We maken er een feestje van. Een feestje waar leerlingen ontzettend veel van leren.”

Het juiste moment
Tijdens de coronajaren was er op school weinig tijd en ruimte voor culturele activiteiten. “Logisch,” zegt Ferry, “we waren allemaal zo druk met het organiseren van ons onderwijs. De tijd en energie ontbraken en er mocht natuurlijk ook heel veel niet.” Hij miste de jaren van het Woord en Muziek Festival, dat 14 jaar lang voor verbinding zorgde op de Voorburgse scholen door kunst en debat. 

Toen er geleidelijk aan weer meer mogelijk werd, zocht Ferry contact met Angelique. Zij was als organisator van de Talentenloods al jaren bezig om een podium te bieden aan talentvolle jongeren. Ze zei direct volmondig ‘ja’ en van daaruit hebben ze samen doorgepakt. Angelique: “Dankzij de Talentenloods had ik al korte lijntjes met de wethouder. En de gemeente was ook direct enthousiast. Het was het juiste moment om weer iets moois op te bouwen.” 

Dat moois wordt een festival met een breed aanbod aan kunst en cultuur, dat de Spinozascholen én andere scholen uit de regio verbindt. “Hoe precies, dat moeten we voor een groot deel nog uitwerken”, zegt Ferry. “We roepen iedereen die dat leuk vindt dan ook op om met ons mee te denken. Over de naam van het festival bijvoorbeeld, maar ook over verrassende workshops of creatieve invalshoeken voor optredens.”

Talent stimuleren
Het interscolair festival is nadrukkelijk geen talentenjacht. “We willen het talent van leerlingen stimuleren en onderstrepen”, legt Angelique uit. “Dat kan liggen in muziek, dans of poëzie, maar ook in licht- en geluidstechniek, catering of decorbouw. Of totaal andere dingen waar we nog niet aan hebben gedacht.” Ferry: “We willen graag de creatieve energie naar boven halen bij leerlingen. Zodat ze zich vrij voelen om zich te laten zien op het podium en ook de waardering ervaren van het publiek.”

Creativiteit met inhoud
Een van de lessen die Angelique meeneemt vanuit de Talentenloods, is dat ze vorm ook koppelt aan inhoud. “Neem als voorbeeld even muziek: uit zichzelf kiezen leerlingen meestal een liedje dat ze gewoon mooi vinden. Dat is niet erg, maar ze kunnen er nog veel meer uithalen als ze een thema meekrijgen. Dan stimuleer je ze ook om na te denken over de tekst en de boodschap en kunnen er mooie combinaties ontstaan.”

Voor dit festival is dat thema ‘duurzaamheid’. In de volle breedte, legt Ferry uit. “We koppelen het aan de 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties, oftewel de duurzaamheidsdoelen. Het gaat dan over energie, klimaat en milieu, maar ook over bijvoorbeeld gendergelijkheid, goede gezondheid en het tegengaan van armoede en honger. We moedigen de leerlingen aan om zo’n onderwerp beet te pakken, zodat ze leren van elkaar in een mooie, kunstzinnige setting.”

Heb je ideeën voor het festival? 
Geef ze door aan Angelique (info@talentenloods.nl) en Ferry (klw@st-maartenscollege.nl)© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties