Bezinning en verbinding op het Sint-Maartenscollege

12 oktober 2023

Voor de derde keer in vier jaar heeft een groep collega's van het Sint-Maartenscollege een bezinnings- en verbindingsweekend doorgebracht op een locatie buiten school, deze keer in het Gelderse Doornspijk. De deelnemers keken naar de katholieke identiteit van de school: welke gemeenschappelijke waarden hebben we en hoe dragen we die anno 2023 uit?

Verbindende waarden
De eerste editie van het bezinnings- en verbindingsweekend was in 2019, toen een start werd gemaakt met een nieuw schoolplan. Tijdens dat weekend is de basis gelegd voor het vastleggen van de gemeenschappelijke waarden. De uitkomst was een poster met de visuele notulen van het weekend en de drie waarden waar iedereen binnen de school zich in herkent: brede vorming, duidelijkheid en verbinding. Deze waarden dienden vervolgens als basis voor het schoolplantraject.

Religieuze uitingen
Het tweede weekend vond in maart 2022 plaats in Leersum, aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Dit weekend stond in het teken van het heroverwegen van een regel op het Sint-Maartenscollege: het verbod op hoofdbedekking en religieuze uitingen. Het Sint-Maartens wil als inclusieve school iedereen welkom heten vanuit de eigen identiteit. Met behulp van de werkvorm ‘Deep Democracy’ is in gezamenlijkheid besloten om de regel aan te passen - uitingen van religie vormen nu een uitzondering op de regel.

Waarden verdiepen en verbreden
Het derde weekend vond afgelopen september plaats. In aanloop naar een volgend schoolplan zijn de drie waarden van de school tegen het licht gehouden: brede vorming, duidelijkheid en verbinding. Onder externe begeleiding kwamen de deelnemers met verschillende werkvormen steeds dieper in de materie. Zij hebben met elkaar de opbrengsten van het weekend samengevat:

Op het Maartens vinden wij brede vorming nog steeds heel belangrijk. Wij willen dit echter nog breder trekken en scharen hier het breed ontwikkelen van ons eigen personeel ook onder. Verbinding blijft een belangrijke waarde. We zien dit terug in alle aspecten van ons werk, bij het personeel onderling maar ook in ons dichte vangnet voor leerlingen. Het verder ontwikkelen van een directe aanspreekcultuur kwam hierin expliciet naar voren. Van duidelijkheid bleek dat het meer een voorwaarde was dan een waarde. Als processen en verwachtingen duidelijk zijn, zijn verbinding en brede vorming beter mogelijk. Hiernaast hebben we geconstateerd dat de wens om ruimte te hebben eigen initiatieven te ontplooien ook typisch Maartens is, iets dat nu nog niet duidelijk in onze waarden naar voren komt. Hier willen we met elkaar over doorpraten.

 © 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties