Amplitie op het Grotius: leren van de dingen die goed gaan

15 december 2023

Spreek je met je leidinggevende over hoe het gaat op het werk? Grote kans dat je al snel uitkomt bij verbeterpunten. “Op zich logisch”, zegt Pearl Sabiran, HR-adviseur bij Spinoza. “Maar wat je dan laat liggen is de vraag: wat gaat er wel goed en waarom is dat? Als je dat eenmaal weet, kun je de talenten die je daarvoor gebruikt ook op andere terreinen inzetten.” Deze positief-waarderende manier van denken heet ‘amplitie’. Samen met Harm Lelieveld, rector van het Grotius College, is Pearl sinds dit schooljaar bezig om de amplitieve cultuur vorm te geven op school. 

Amplitie is een begrip dat zijn basis vindt in de positieve psychologie. In de context van HRM staat het voor bevorderen van positieve elementen in medewerkers: denk aan bevlogenheid, gezondheid en welbevinden. Harm: “Toen ik op het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht werkte, had ik een rector die veel met de positief-waarderende cultuur bezig was. Op die school waren ze daar erg ver mee, dat vond ik heel inspirerend. Vervolgens maakte ik de overstap naar het Grotius, waar we willen werken aan een positieve cultuur met bevlogen medewerkers.”

Vaart maken
Pearl had even daarvoor een opleiding in het amplitieve gedachtegoed gevolgd en het kostte haar weinig moeite om Harm te enthousiasmeren. Ze besloten direct vaart te maken om amplitie een plek te geven binnen het Grotius. Pearl: “We hebben een werkgroep samengesteld en zijn aan de slag gegaan. Daarbij hebben we gelijk gezegd: als we dit goed willen doen, moet er draagvlak voor zijn binnen de school. Daarom hebben we een werkgroep samengesteld waarin ook de medewerkers vertegenwoordigd waren.” Behalve Pearl en Harm zaten twee afdelingsleiders en een collega uit de MR in de werkgroep.

 “Aan het begin van dit schooljaar gingen we van start met de eerste amplitieve gesprekken op het Grotius,” vertelt Harm. “We nodigen de collega’s gefaseerd uit voor een ontwikkeldialoog. Daarin hebben we de leidinggevende meegegeven: het initiatief moet bij de collega liggen, dus probeer het stuur daarin niet over te nemen.” 

Vanuit de werkgroep was er de vrees dat aanpak als zweverig kon worden ervaren, maar dat blijkt in de praktijk mee te vallen. Harm: “De ervaringen tot nu toe zijn heel positief. Collega’s stellen zich open op en durven zich uit te spreken. Soms merk je wel dat ze het niet gewend zijn om zo over hun eigen talenten te praten. We zijn dan ook met elkaar aan een leertraject bezig.”

Amplitie in de schoolcultuur
Op den duur moet amplitie in het DNA van de school zitten. “Amplitie is meer dan alleen op een bepaalde manier het gesprek voeren”, legt Pearl uit. “Het is een cultuur die gericht is op de groei en ontwikkeling van alle medewerkers.” Een van de andere vormen waarin die manier van denken terugkomt, is de digitale observatietool (DOT) die op het Grotius wordt gebruikt. Die tool legt lesobservaties digitaal vast, waarna de docent deze zelf kan terugkijken. Zo wordt de feedback na een lesbezoek concreet en ziet de docent wat het effect van bepaalde handelingen op de leerlingen is. De bedoeling is dat de observator dit dan weer vanuit een positief-waarderende insteek bespreekt. Harm en Pearl geven aan dat zowel leidinggevenden als medewerkers zich hierin verder zullen moeten bekwamen.

“Je merkt dat het vaak nog wennen is, zo’n nieuwe benadering,” vertelt Harm. “Een tijdje terug vroeg ik aan een startende docent: in welke klas gaat het heel goed; waar ben je tevreden? Dan kom ik daar eens kijken. Die reageerde verbaasd: waarom nu juist in die klas? Dat laat zien dat we het niet gewend zijn om te leren van de dingen die goed gaan. En dat is precies wat amplitie is.”© 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties