Wat jou beweegt, brengt ons verder: directeuren, Buro en bestuur waaien uit op Terschelling

15 december 2023

‘Wat jou beweegt, brengt ons verder’. Vanuit deze gedachte vertrokken de directeuren/rectoren van Scholengroep Spinoza, het bestuur en een afvaardiging van het Buro met een echte schoolbus vanuit Grotius Delft naar Terschelling. 

Met behulp van speciale kaartjes kwamen al direct waardevolle gesprekken op gang en hadden we voordat de file ons voorbij het Bingoal Stadion had gebracht al gepraat over wezenlijke leermomenten in ons werk. De driedaagse was een mengeling van teambuilding (zoals ‘island games’, een zangworkshop en met 4x4’s over het strand rijden) en samen leren, met behulp van oud-volleybalinternational Edwin Benne die nu een eigen bureau rond training en coaching heeft. Hij ging met ons in gesprek over leiderschapsgedrag, feedback en het concreter maken van de kernwaarden van Spinoza.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe directeuren bij Spinoza aangesteld. Daarom was het met name zo belangrijk dat we met elkaar zaten opgesloten op een stormachtig eiland. Veel van de uitdagingen waar we in het onderwijs dagelijks mee te maken krijgen gaan niet over één school. Als je elkaar dan goed kunt vinden binnen een scholengroep heeft de leerling daar baat bij: dankzij uitwisseling en samenwerking vinden we niet allemaal het wiel uit. Maar je kunt elkaar alleen maar vinden als je elkaar kent - en daar heeft Terschelling een grote bijdrage aan geleverd. © 2024 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties