Scholengroep Spinoza in beweging

17 november 2022

We hebben in het onderwijs de neiging om wat te somberen over alle ontwikkelingen om ons heen, maar over onze leerlingen zijn we meestal enthousiast. Natuurlijk is er wel eens een exemplaar dat je achter het behang zou willen plakken, maar over het algemeen zijn mensen in het onderwijs trots op hun leerlingen. Daarom wil ik vandaag vooral stilstaan bij wat goed gaat. 

Op 4 oktober kon het dan eindelijk gevierd worden; het 75-jarig bestaan van François Vatel vmbo. Met een ‘fête de la cuisine’, waaraan door (oud-)leerlingen werd meegewerkt, werd de nieuwe keuken officieel geopend. Genodigden konden genieten van mooie producten, maar vooral ook van de leerlingen die het als ware gastvrouwen en -heren de gasten naar de zin probeerden te maken. En tijdens de extra open dag liet een ouder vol waardering voor team en leerlingen weten hoe mooi ze het vond dat er ook zulke scholen bestaan. Op de avond van 4 oktober waren de Vatel-collega’s en leerlingen van de afdeling Brood en Banket druk bezig om al het gebak te maken voor de volgende dag. Op de woensdag daarna was hierdoor op alle Spinozalocaties gebak voor alle collega’s om ze te bedanken op de “dag van het onderwijs”!  

Op 31 oktober was het dan eindelijk zo ver voor Veurs Voorburg vmbo; de nieuwe school werd officieel geopend door onderwijswethouder Keus van Leidschendam-Voorburg. Ook deze leerlingen hebben hun beste beentje voorgezet om hier een gedenkwaardig moment van te maken. Onder leiding van directeur a.i. Conny Bruggeman is ook dit team erin geslaagd om er een spektakelstuk van te maken. 

In Delft wordt druk gewerkt aan nieuwbouwplannen voor ISK Delft. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente, die in tijden waarin alles in hoog tempo duurder wordt, toch haar nek wil uitsteken voor een mooie school. Onderwijswethouder Schrederhof heeft tijdens een bezoek aan het ISK Delft al met eigen ogen kunnen zien dat de huidige situatie verre van ideaal is en gaf ook aan dat er tempo gemaakt moet worden. 

Vervolgens weer terug naar Leidschendam-Voorburg, waar het Dalton College en het St-Maartenscollege aan de beurt zijn voor een grootschalige renovatie. Ook daarvoor zijn we weer afhankelijk van de gemeente en beide scholen timmeren volop aan de weg om de gemeente en de lokale politiek ervan te overtuigen dat onze leerlingen het waard zijn om in te investeren. 

Tot slot nog aandacht voor een andere beweging die past bij ons ambitiedocument “Spinoza on the move”. De Kaderbrief voor 2023/2024 is niet eerst opgesteld door het CvB en daarna aan het SDO voorgelegd, zoals voorheen altijd gebeurde. Een werkgroep van schooldirecteuren en de controller heeft het initiatief genomen om zelf eerst aan te geven welke doelen men wil nastreven - op de korte en op de langere termijn - om die vervolgens aan het CvB voor te leggen. Een ontwikkeling die past bij de kernwaarden ‘Wij delen kennis’, ‘wij innoveren’, ‘wij maken samen heldere keuzes’ en ‘wij vertrouwen elkaar’. Natuurlijk valt er altijd wel wat te mopperen, maar laten we vooral niet vergeten om te benoemen wat er goed gaat. 

Met hartelijke groet,

Peter Lamers© 2023 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties