Grotius College vandaag symbolisch overgedragen aan Spinoza

23 december 2021

De fusie van Grotius en Spinoza is per 1 januari 2022 een feit. Het stokje is dan officieel over van het schoolbestuur STOVOD (Grotius) naar het schoolbestuur van Spinoza. Om dit moment te markeren heeft het bestuur van het Grotius College in Delft vandaag het stokje symbolisch overgedragen aan het bestuur van Scholengroep Spinoza op Pro Grotius in Delft.

Vlak voor de zomervakantie 2021 hebben beide schoolbesturen een intentieverklaring tot fusie getekend. De afgelopen maanden is de fusie door beide organisaties voorbereid. Alle partijen die akkoord moeten gaan zijn akkoord. Denk aan gemeenten, ministerie van OCW, medezeggenschapsraden, vakbonden en Raden van Toezicht. 
 
 


© 2022 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties