Afdelingsmanager vmbo bovenbouw

's Gravendreef College locatie Leidschenveen

Afdelingsmanager vmbo bovenbouw ’s Gravendreef College Leidschenveen voor minimaal 0,8 fte
 
Het ‘s Gravendreef College (www.sgdc.nl) is een groeiende school die vol inzet op vernieuwing. De school is goed georganiseerd en heeft prima resultaten. Het team dat bij ons werkt is dynamisch en nieuwe collega’s worden uitstekend begeleid. We werken met een 80-minuten rooster, keuze-uren, activerende didactiek, RTTI, de effectieve les, 21ste-eeuwse vaardigheden en ontdekken wat IB voor ons kan betekenen. Wij profileren ons met cultuur en sport. Er zijn twee vestigingen: één in Leidschenveen (niveau vmbo en havo/vwo met ongeveer 1050 leerlingen) en één in Leidschendam (niveau vmbo met ongeveer 300 leerlingen). 

De afdeling vmbo bovenbouw Leidschenveen bestaat nu uit vijf derde klassen en zeven vierde klassen. Klas drie bestaat uit twee groepen vmbo-kader en drie groepen vmbo-gt. Wij hebben er bewust voor gekozen om alle derde klassen vmbo-gt de gemengde leerweg te laten volgen. Voor de beroepsgerichte vakken hebben wij een prachtig beroepenplein waar leerlingen werken aan allerlei verschillende (keuze-)vakken. De afdeling wordt geleid door de afdelingsmanager die wordt ondersteund door twee coördinatoren.  
                        
De afdelingsmanager  

Je maakt deel uit van de schoolleiding en je bent in die rol open, toegankelijk en zichtbaar in de school aanwezig. Je kunt jouw standpunten en ideeën helder formuleren en presenteren en je weet anderen hiervoor te winnen door actie en betrokkenheid te stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken. Daar waar nodig neem je met overtuiging beslissingen waar de school beter van wordt.
Je hebt een coachende leiderschapsstijl en je bent in staat om draagvlak te creëren voor initiatieven en onderwijsontwikkelingen. Je hebt ervaring als docent en bij voorkeur ook als leidinggevende in het voortgezet onderwijs.

Specifieke werkzaamheden afdelingsmanager
1. geeft leiding aan het personeel van de afdeling vmbo bovenbouw door: 
 • het agenderen en voorzitten van mentorenvergaderingen in samenwerking met de coördinatoren;
 • het voeren van ontwikkelgesprekken; 
 • het voeren van beoordelingsgesprekken met nieuwe docenten;
 • het adviseren bij de toewijzing van personeelsleden aan de afdeling; 
 • het voeren van gesprekken bij verzuim, ziekte of verlof;
 • het zorgen voor optimaal functioneren van de vaksecties op afdelingsniveau; 
 • het zo nodig verdelen van de taken binnen het afdelingsteam en toezien op de uitvoering ervan; 
 • het mede bewaken van het functioneren van personeelsleden binnen de afdeling; 
 • het informeren van personeelsleden binnen de afdeling over relevante zaken en ontwikkelingen;
 • het zorgen voor de interne en externe communicatie;
 • het zorgen voor de personeelszorg binnen de afdeling. 

2. ondersteunt de directeur bij de ontwikkeling en evaluatie van het schoolbeleid door: 
 • het in samenwerking met de directeur ontwikkelen van beleidsvoorstellen; 
 • het participeren in het schoolleidingsoverleg. 
In samenwerking met de coördinatoren:
 • het voorbereiden en uitvoeren van schoolprojecten;
 • het mede bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s, onderwijsuitvoering en de studieresultaten van de afdeling; 
 • het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding binnen de afdeling.

3. zorgt voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het afdelingsbeleid door: 

m.b.t. het onderwijs in samenwerking met de coördinatoren: 
 • het stimuleren en mede aansturen van onderwijskundige ontwikkelingen binnen de afdeling;
 • het bewaken van de uitvoering van het onderwijs binnen de afdeling;
 • het mede bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs; 
 • het rapporteren over het functioneren van de afdeling en de studieresultaten aan de directeur; 
 • het agenderen en leiden van rapportvergaderingen; 
 • het doen van verbeteringsvoorstellen op het gebied van organisatie en beheer; 
 • het zorgen voor de indeling van de klassen;
 • het maken van leerling-prognoses ten behoeve van het nieuwe schooljaar; 
 • het zorgen voor de voorlichting en informatievoorziening aan leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. 
m.b.t. de leerlingbegeleiding in samenwerking met coördinatoren: 
 • het bewaken van de uitvoering van leerlingbegeleidingsactiviteiten binnen de afdeling;
 • het bewaken en optimaliseren van het gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister; 
 • het overleggen met de begeleidingsfunctionarissen, zoals de decaan, leerlingbegeleider, intern begeleider en coördinator passend onderwijs. 
Kennis en vaardigheden 
 • beschikt over brede kennis van het landelijke onderwijsbeleid m.b.t. het voortgezet onderwijs  en specifiek van het vmbo;
 • beschikt over kennis van en inzicht in de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de afdeling; 
 • heeft gezag en leidinggevende vaardigheid om leraren, functionarissen en leden van het onderwijsondersteunend personeel van de locatie aan te sturen bij de uitvoering van hun taak; 
 • vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van beleid/onderwijsprogramma’s.
Contacten 
 • met de directeur over het schoolbeleid om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te geven; 
 • met de directeur en personeelsleden binnen de afdeling over beleidszaken om voortgang te bespreken;
 • met het onderwijsondersteunend personeel over de organisatie en facilitaire ondersteuning van het onderwijsproces; 
 • met de inspectie, hulpverleningsinstanties, basisscholen en vervolgonderwijs over onderwijs en begeleiding om informatie uit te wisselen, zaken af te stemmen en belangen te behartigen.

Functie-eisen 
opleiding en ervaring 
 • heeft leidinggevende en lesgevende ervaring in het voortgezet onderwijs; in de functie zit een kleine lesgevende taak. 
kennis, inzicht en vaardigheden 
 • heeft inzicht in het onderwijs- en beheersproces bij een onderwijsinstelling;
 • heeft inzicht in onderwijsleer- en begeleidingsprocessen;
 • beschikt over kennis en inzicht in de verschillende vormen van onderwijs en leerlingbegeleiding;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Salaris
 • De functie is gewaardeerd op schaal 12  CAO VO

Aanbod
 • Een uitdagende functie binnen een inspirerende omgeving die een groot maatschappelijk belang dient;
 • Mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. opleiding, er is een groot aanbod aan cursussen en e-learnings via de Haagse Onderwijs Academie;
 • Een salaris conform schaal 12 van de cao VO, vanaf € 3.334,- tot een maximum van € 6.665,- bruto per maand bij een volledige baan;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33%, fietsplan met een hoge maximum vergoeding, fitnessregeling, reiskosten die je kunt uitruilen met je eindejaarsuitkering en een vitaliteitsprogramma en -budget en ook stoelmassages. We bieden een baan met een goede werk/privé balans.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie en onze goede arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Arjen Ravensbergen, directeur 's Gravendreef College, via 070 - 301 7755.
Meer informatie over onze school kun je vinden op: ww.sgdc.nl 

Ben jij de geschikte afdelingsmanager die wij zoeken? Solliciteer dan nu! Stuur je motivatiebrief en CV naar Arjen Ravensbergen via solliciteren@scholengroepspinoza.nl vóór 2 december 2023.

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

De eerste gespreksronde is op 11 december a.s. en de tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 18 december a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


© 2023 Scholengroep Spinoza realisatie Knijnenburg Producties