Salarisspecificatie en betaaldata

Vanaf 1 januari 2016 werkt stichting Scholengroep Spinoza met het salarissysteem: HR2Day. 

Op het moment dat u de specificatie opent in uw browser en u gaat met de muis over de tekst van het loonbestanddeel heen, krijgt u een toelichting te zien wat het bestanddeel inhoudt.

Iedereen ontvangt vanaf 1 januari 2016 de salarisspecificatie via de mail en niet via een portal. De specificatie zal gemaild worden naar het privé mailadres of - als dat niet bij de stichting Scholengroep Spinoza bekend is -  naar het zakelijk mailadres.

De komende maanden zal HR2day verder ingericht worden en worden er meer functionaliteiten vrijgegeven. Daar hoort ook bij dat er in de loop van 2016 over gestapt wordt naar een portal waar o.a. de salarisspecificatie in geplaatst zal worden. Overigens, de salarisspecificatie zullen altijd ook gemaild worden. 

Wanneer u uw specificatie alleen naar uw privé-mailadres wilt laten sturen, wilt u dat dan even doorgeven aan uw contactpersoon bij de afdeling P&O?