Laptopregeling

De laptopregeling is bedoeld voor docenten. In onderstaand document vindt u het doel van de regeling en kunt u de voorwaarden inzien. Tevens bevat het document een verklaring tussen werknemer en werkgever die u kunt invullen indien u wilt deelnemen aan de regeling en aan de voorwaarden voldoet.

Regeling laptops Scholengroep Spinoza.pdf