Dienstreizen
 

In de CAO-VO 2014-2015 is afgesproken dat de werkgever bij het verstrekken van een vergoeding voor verplaatsingskosten verplicht is gebruik te maken van de salderingsregeling zoals opgenomen in het besluit van 7 december 2005 nr. CPP2005/2433M, van de Belastingdienst.

De salderingsregeling komt er in het kort op neer dat de vergoeding van € 0,28 per km (of € 0,20 per km) niet hoeft te worden belast zolang de totaal verstrekte vergoedingen per werknemer in een fiscaal jaar in het kader van woon-werk en dienstreizen per kilometer niet hoger zijn dan € 0,19 per km (zie onderstaand voorbeeld). 

Op grond van deze regeling vergoeding dienstreizen worden de kilometervergoedingen ad € 0,28 per km (of € 0,20 per km) geacht mede een vergoeding te zijn voor de uitbetaalde reiskosten in het kader van woon-werkverkeer.
 

Voorbeeld

Een werknemer krijgt in een kalenderjaar een reiskostenvergoeding van in totaal € 2600 bestaande uit:

  • een vergoeding voor 10.000 woon-werkkilometers x € 0,12/km= € 1.200 en
  • een vergoeding voor 5.000 kilometers wegens dienstreizen x € 0,28/km= € 1400

Saldering leidt dan tot het volgende resultaat: totale reiskostenvergoeding € 2600: aantal kilometers 15.000= een gemiddelde vergoeding van € 0,17 per kilometer. Oftewel, na saldering is de totale reisvergoeding onbelast. 
 

Regeling vergoeding dienstreizen (PDF)

Formulier declaratie dienstreizen (PDF)