Samenwerking Semper Movens

In onze regio bestaat een netwerk van scholen, Semper Movens genaamd, die in het kader van kwaliteitszorg samenwerken. De deelnemende scholen visiteren elkaar als “critical friends” om op collegiale basis positief kritisch naar processen binnen de school te kijken.
De ontvangende school formuleert zelf de hulpvragen waarop zij feedback wil krijgen. De visitatie zelf bestaat uit het doen van lesbezoeken en het voeren van panelgesprekken. Na afloop van de visitatie ontvangt de gevisiteerde school een uitgebreid rapport met de bevindingen van de visitatiecommissie. Het visitatierapport geeft belangrijke input bij de verdere ontwikkeling van de school.

De volgende scholen zijn aangesloten bij Semper Movens: Adelbert College, Alfrinkcollege, Sint-Maartenscollege, Veurs Lyceum, Emmauscollege, Sint-Laurenscollege, Scholengroep Spieringshoek, Erasmus College, Vlietland College, Gymnasium Novum, Northgo College.