Medezeggenschap

Scholengroep Spinoza kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit 16 leden waarvan er 8 het personeel vertegenwoordigen en 8 de ouder/leerlingengeleding bemensen. Daarnaast heeft elke school een eigen MR.

Hieronder vindt u de medezeggenschapsreglementen van de Stichting Scholengroep Spinoza.

 

Contact

De GMR is bereikbaar op gmr@scholengroepspinoza.nl