Verschuiving datum aanmelding voor middelbare scholen Scholengroep Spinoza

In verband met de huidige lock-down van de scholen, heeft Scholengroep Spinoza in overleg met de andere schoolbesturen in regio besloten om de aanmeldperiode voor nieuwe brugklassers te verlengen. Leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben hierdoor iets langer te tijd om zich te oriënteren op de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

De einddatum van het aanmelden in de eerste periode verschuift dan van vrijdag 19 februari naar vrijdag 5 maart! Hiermee valt de voorjaarsvakantie nu ook in de aanmeldperiode.

Omdat de aanmeldperiode in tijd verschoven is, zal het aanbod aan (digitale) informatiebijeenkomsten gewijzigd zijn ten opzichte van de inhoud van de brugzak die verspreid is via de basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Kijk daarom naar de websites van de scholen van Spinoza voor de juiste informatie in verband met de aanmelding.Hieronder staan onder andere de linkjes naar de scholen van Spinoza.

Onder Scholengroep Spinoza vallen acht middelbare scholen die elk een eigen identiteit hebben. Neem de proef op de som en kijk op de websites van onze scholen. Er zit er vast wel een tussen die jou bevalt!

Dalton Voorburg is een scholengemeenschap voor VMBO-t, HAVO, Atheneum en Gymnasium. Het onderwijs is ingericht volgens de dalton-uitgangspunten: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Dit houdt in dat wij een actieve leerhouding van onze leerlingen vragen en een groot beroep doen op de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en het vermo­gen om samen te werken. De school heeft ongeveer 1150 leerlingen, biedt topsportbege­leiding en is een begaafdheidsprofielschool.

Bekijk hier de introductiefilmpjes

Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige en ambitieuze leerlingen. Onze school telt circa 700 leerlingen. Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden. De pijlers van ons onderwijs zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen en vakoverstijging, waardoor een brede vorming plaatsvindt. In de bovenbouw zijn er ruime mogelijkheden voor de pakketkeuze en veel extra-curriculaire activiteiten. Uit de samenwerking tussen verschillende vakken zijn vakoverstijgende modules en Novum-eigen vakken ontstaan. 

Bekijk hier de introductiefilm 

Veurs Lyceum is een school voor technasium, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Leidschendam. Met 750 leerlingen is de school relatief klein. We zijn met ingang van schooljaar 20/21 een Technasium. Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Leerlingen (mavo/havo/vwo) volgen vanaf de brugklas het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarvoor we ook intensief samenwerken met bedrijven in de (wijde) omgeving. Daarnaast bieden we een talentstroom Sport aan waarin de 21e eeuwse vaardigheden centraal staan. We werken volgens het 80-minuten rooster. Dat houdt in dat de lesdag uit 3 of 4 lessen van 80 minuten bestaat. Naast deze lessen kiezen leerlingen flexuren; invulling van deze uren is aan de leerlingen zelf. Je zult op het Veurs Lyceum collega’s treffen die graag ontwikkelen en vernieuwen binnen en buiten hun eigen vak.

Bekijk hier de introductiefilm.

Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap op katholieke grondslag voor mavo (vmbo-t), havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo (tvwo) en heeft zo'n 1200 leerlingen. Wij staan voor verbinding, brede vorming en duidelijk­heid. De verbinding is overal voelbaar: leer­lingen voelen zich veilig en gezien en hebben prettig contact met hun docenten. Onze docenten worden altijd uitgenodigd zich te blijven ontwikkelen, waarbij vernieuwing geen doel op zich is. Wij stellen duidelijke regels en bieden intensieve leerlingbegeleiding door alle leerjaren heen. Door het tweetalige onderwijs, internationalisering, het normen en waarden­project, het vak godsdienst en onze vieringen, de vele excursies en projectweken en grote aandacht voor persoonsvorming ook in de vaklessen is het Maartens de plek voor leer­lingen die brede vorming belangrijk vinden.

Bekijk hier de introductiefilm.

François Vatel vmbo biedt een tweetal beroepsgerichte opleidingen aan op alle VMBO richtingen: Media, Vormgeving & ICT (MVI) en Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR). Een unieke combinatie van richtingen in de regio. Op dit moment volgen ongeveer 365 leerlingen onderwijs op deze school. Voor iedere leerling biedt François Vatel voldoende veiligheid en uitdaging. Veiligheid vanuit aandacht, respect en interesse voor iedere leerling. Uitdaging in de vorm van openheid over te behalen resultaten, het stimuleren tot actief bezig zijn met leerdoelen en het stellen van prioriteiten voor en met de leerling. Er wordt inhoudelijk samengewerkt met ROC's in de regio waardoor leerlingen soms versneld kunnen doorstromen naar een hoger niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk hier de introductiefilm.

Veurs Voorburg vmbo is een veilige, kleinschalige en gezellige school voor voortgezet onderwijs met ruim 360 leerlingen. Onze leerlingen leren op school te ontdekken welke talenten hij/zij heeft. Naast, natuurlijk, het behalen van een diploma, is het (door)ontwikkelen van deze talenten één van onze doelstellingen. Op Veurs Voorburg vind je alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). In de bovenbouw van het beroepsonderwijs kun je kiezen uit de profielen Zorg & Welzijn (Z&W) of Economie en Ondernemen (E&O). Voor de gemengde leerweg en theoretische leerweg bieden we in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) aan.

Bekijk hier de introductiefilm.

Het 's Gravendreef College is een groeiende school die vol inzet op vernieuwing. De school is goed georganiseerd en heeft prima resultaten. Het team dat bij ons werkt is dynamisch en nieuwe collega's wor­den uitstekend begeleid. We werken met een 80-minuten rooster, keuze-uren, activerende didactiek en 21ste-eeuwse vaardigheden. Wij profileren ons met cultuur en sport. Er zijn twee vestigingen: één in Leidschenveen (niveau vmbo en havo met ongeveer 850 leer­lingen) en één in Leidschendam (niveau vmbo met ongeveer 300 leerlingen).

Bekijk hier de introductiefilm.