Update coronavirus

Naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen van de rijksoverheid melden wij het volgende:

22-4-2020

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt wat er na de meivakantie staat te gebeuren. De scholen zullen geleidelijk aan weer open gaan, te beginnen met het primair onderwijs. Hierna zullen de scholen in het Voortgezet Onderwijs volgen, maar strenge richtlijnen blijven van toepassing. Dat is een complexe uitdaging en dat vraagt een goede voorbereiding. En een goede voorbereiding vraagt tijd en afstemming. Die tijd nemen we ook. Dat houdt in dat de scholen die onder Scholengroep Spinoza vallen pas na de meivakantie bekend zullen maken hoe zij aan die complexe uitdaging invulling willen geven. 

Dat gaat dan niet alleen over het moment waarop de scholen weer leerlingen zullen ontvangen, maar ook over hoe we die eerste weken weer op school - die tegelijkertijd de laatste weken van het schooljaar vormen - willen invullen. Feitelijk is de periode tot aan de zomervakantie beperkt. We zullen de resterende tijd op school optimaal benutten en kijken wat het rendement van onderwijs op afstand is geweest. 

Totdat we meer duidelijkheid daarover hebben, zullen we onderwijs op afstand blijven verzorgen. 

 

27-3-2020

De minister van onderwijs heeft op 24 maart jl. besloten dat de eindexamens dit schooljaar komen te vervallen. Het diploma zal in 2020 worden gebaseerd op de schoolexamens. Dat geeft enerzijds rust, omdat we weten waar we aan toe zijn. Anderzijds zijn er nog zoveel vragen onbeantwoord, dat we nog niet weten hoe we e.e.a. kunnen of moeten regelen. Vooralsnog weten we alleen dat we meer tijd hebben gekregen om de schoolexamens af te ronden op een ordentelijke manier. Omdat er komende weken aanvullende richtlijnen worden verwacht, heeft het ook geen zin om daarop vooruit te lopen. Binnen Scholengroep Spinoza hebben de scholen hun eigen PTA, dus de organisatie van de schoolexamens wordt per school apart geregeld. 

Voor de rest van schooljaar 19/20 zijn alle (binnenlandse en/of buitenlandse) schoolreizen en/of excursies te vervallen.

De eerste fase voor de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar is afgerond. Leerlingen die zich nog voor komend schooljaar willen aanmelden kunnen daarvoor de BOVO-procedure volgen, of rechtstreeks contact opnemen met de school. De scholen kijken uit naar de nieuwe leerlingen, maar gezien de huidige restricties is de kennismaking uitgesteld. Ook hier geldt dat de scholen zelf het initiatief zullen nemen om u hierover te informeren, zodra er meer bekend is. 

Update coronavirus 

15-3-2020

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus ons land en dus ook onze scholen steeds meer in de greep krijgt.

Ook in en buiten Europa lijkt de situatie niet onder controle en raken steeds meer mensen besmet. Binnen Scholengroep Spinoza volgen we de landelijke situatie op de voet en volgen we de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en GGD. De situatie is sinds afgelopen vrijdag weer gewijzigd. Middels dit bericht geven wij informatie over de gevolgen van het besluit dat de regering heeft genomen om de scholen te sluiten tot en met 6 april.

Voor de Scholengroep Spinoza geldt:

  • Er worden vanaf maandag 16 maart tot nader order geen lessen gegeven.
  • We vragen iedereen om de berichten via de mail en Magister goed te volgen. Leerlingen kunnen aan de slag met het werk dat nu in Magister en de Studiewijzers staat. Komende week zal toelichting en uitleg volgen vanuit de verschillende secties.

 

 

Maatregelen coronavirus 

10-3-2020

Nu het coronavirus ook ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze scholen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

De scholen van Scholengroep Spinoza volgen de adviezen van de GGD en het RIVM. Deze adviezen van de GGD zijn leidend voor het onderwijs en de opvang in onze regio. We vragen onze medewerkers, maar ook de leerlingen en hun ouders, deze richtlijnen en adviezen te volgen.

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirus te beperken:  

  • Was je handen vaak en goed. Minimaal 20 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren tissues en gooi ze na gebruik direct weg.
  • Voorkom handen schudden, maak een ander gebaar. 

De vakantieperiode is ten einde en misschien komen er mensen uit uw omgeving na een reis terug uit een gebied met het coronavirus. Het RIVM geeft aan dat iedereen gewoon naar school of werk kan. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Als mensen koorts en hoestklachten hebben of net terugkomen uit een besmet gebied, mogen zij niet naar de school of het werk. Dan moeten zij telefonisch contact opnemen met de huisarts. De huisarts kijkt dan verder wat er gedaan moet worden. De huisarts heeft overleg met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of er verder onderzoek nodig is en welke maatregelen moeten worden genomen.

Indien de overheid besluit dat er verdere maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding van het virus te beperken, dan zullen die ook gelden voor onze scholen. Wij zullen dan ook alle noodzakelijke maatregelen nemen voor de beperking van verspreiding. Indien voor de (buitenlandse) schoolreizen vanwege coronavirus een negatief reisadvies wordt afgegeven, dan zullen deze reizen niet door gaan.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte indien de situatie wijzigt. Wij vragen u ook de school direct te informeren indien iemand in uw directe omgeving het coronavirus heeft.

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD, de actuele pagina van het RIVM, en de rijksoverheid.