Start nieuwe schooljaar

Op de Spinoza-scholen kijken we uit naar de terugkeer van de leerlingen op school komende week. Wel zal het corona-virus, ofwel COVID-19 van invloed zijn bij de invulling van het nieuwe schooljaar.

Uitgangspunt voor het beleid op de scholen zijn de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt in dat we benadrukken dat afstand houden belangrijk is en dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om dat te laten slagen. Dat houdt ook in dat iedereen bij twijfel zich eerst laat testen, voordat hij/zij weer naar school komt. 

Ook in de school zijn maatregelen genomen en we verzoeken iedereen zich  aan de regels te houden. Wie daar behoefte aan heeft, mag bij de verplaatsingen in het gebouw een mondkapje dragen, ook al wordt dit door het RIVM niet voorgeschreven.

Hieronder treft u de brief voor ouders en leerlingen aan.

Brief aanvang schooljaar (PDF)