Scholengroep Spinoza kiest voor alle schoolexamens op afstand

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen tot en met 28 april dicht blijven; de Spinoza-scholen blijven daarom zeker tot aan het eind van de meivakantie gesloten voor onderwijs. We gaan dus langer door met "onderwijs op afstand".

Op 24 maart maakte de minister van onderwijs bekend dat de centrale examens niet door zouden gaan, maar dat examenkandidaten wel in staat worden gesteld om een regulier diploma te behalen. Scholen hebben de ruimte gekregen om de PTA’s aan te passen en het eindcijfer zal bepaald worden op basis van de schoolexamencijfers.

Sommige SE’s zouden nog fysiek op school afgenomen kunnen worden binnen de richtlijnen van het RIVM, maar binnen de scholengroep Spinoza heeft het bestuur na consultatie van de schooldirecteuren besloten om van die mogelijkheid definitief af te zien. Zelfs als het ook na de meivakantie zou mogen, zullen op onze scholen fysiek geen toetsen meer worden afgenomen. Alles zal op afstand gebeuren. Het besluit daartoe is ingegeven door de verantwoordelijkheid die het bestuur heeft op het gebied van veiligheid voor medewerkers en leerlingen. 

Door nu eenduidig hiervoor te kiezen, voorkomen we dat leerlingen zich telkens op en onder andere omstandigheden moeten voorbereiden. Docenten kunnen zich nu focussen op toetsen op afstand en hopelijk zien we dat in de kwaliteit van de toets terug. Daar zijn leerlingen ook bij gebaat. Daarnaast hoeven we ouders en leerlingen, die het allemaal nog niet vertrouwen, niet te verplichten om toch naar school te komen. 

Over de te hanteren slaag-/zakregeling kunnen we nog niets zeggen, omdat die door het ministerie moet worden vastgesteld. De scholen zullen kandidaten en ouders informeren over hoe de examens zullen worden afgenomen, zodra daarover meer bekend is. 

Door als Spinozascholen ervoor te kiezen om fysiek geen examentoetsen op school af te nemen, creëren we ook rust en duidelijkheid voor leerlingen, ouders en docenten.