Extra lokalen voor 's Gravendreef College Leidschenveen

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgt het 's Gravendreef College Leidschenveen de beschikking over acht extra lokalen.

Leonie Drabbe (directeur ’s Gravendreef College): “We hebben in onze VINEX-wijk Leidschenveen-Ypenburg nog een paar jaren groei van het aantal leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. We konden daardoor de afgelopen jaren niet alle kinderen die naar onze school kwamen een plekje geven. We zijn dus heel blij dat de gemeente Den Haag het mogelijk heeft gemaakt dat we de komende jaren extra leerlingen kunnen aannemen.”

De onderwijswethouder van de gemeente Den Haag heeft op 31 januari op het ’s Gravendreef College de overdracht van de 8 nieuwe lokalen gedaan. 

Wethouder Bruines: “Ik sta voor goede onderwijshuisvesting, daarom ben ik heel blij met deze slimme oplossing. De leerlingen en docenten hebben komend schooljaar hier prima lokalen.”

Het 's Gravendreef College is een scholengemeenschap met twee locaties, Leidschenveen en Leidschendam. De belangrijkste doelstelling is uit iedere leerling te halen wat er in zit. Iedere brugklasser heeft zijn eigen chromebook en de school maakt gebruik van digitaal lesmateriaal. In de gemengde leerweg worden de profielen zorg & welzijn en economie & ondernemen aangeboden. In de havo worden alle profielen aangeboden. Daarnaast neemt cultuur in het onderwijsprogramma een belangrijke plaats in. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en nemen deel aan lessen drama. Leerlingen kunnen ook havo-examen doen in de vakken dans, drama en beeldende vorming.